תקנון אתר ומדיניות פרטיות

תקנון האתר

 

קבלת תנאי שימוש

השימוש באתר זה, לרבות ביצוע פעולות באתר, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאי שימוש אלה בעיון לפני השימוש באתר.

 

הגדרות

במסגרת תנאי שימוש אלה, הביטויים הבאים יהיו בעלי המשמעות המפורטת לגביהם:

"האתר" – אתר האינטרנט בכתובת chabadisrael.co.il

"החברה" – המרכז לעזרי שליחות בע"מ.

"המשתמש" – כל אדם או תאגיד המשתמש באתר או בשירותים המוצעים באתר.

"השירותים" – השירותים המוצעים באתר, לרבות, אך לא מוגבל לכך, מידע, תכנים, מוצרים ושירותים.

 

השימוש באתר

השימוש באתר הינו לשימוש אישי בלבד. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחריות או אחרות, לרבות, אך לא מוגבל לכך, לצורך מכירה, הפצה או פרסום של מוצרים או שירותים.

המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר באופן שעלול להזיק או לשבש את האתר או את השירותים המוצעים באתר.

המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר באופן שעלול להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע ביצוע של פעולות מסוימות באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש בכל עת. השינוי יחול מרגע פרסומו באתר.

התכנים באתר, לרבות, אך לא מוגבל לכך, מידע, תכנים, מוצרים ושירותים, מוצעים לשימוש כמות שהם. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים באתר, לרבות, אך לא מוגבל לכך, לדיוקם, לשלמותם, לעדכניותם, לזמינותם או לאיכותם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התכנים באתר בכל עת. השינוי יחול מרגע פרסומו באתר.

 

אחריות

החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות, אך לא מוגבל לכך, נזק בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, שנגרם כתוצאה משימוש באתר או בשירותים המוצעים באתר.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא מוגבל לכך, תכנים, פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, תמונות, טקסטים, הלוגו, השם המסחרי, העיצוב הגרפי, קוד התוכנה וכן כל חומר אחר הכלול באתר – הינן רכושם הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם בלבד.

זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשעתק, לשכפל, לשנות, לפרסם, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר, לתרגם, להציג או לבצע פעולה אחרת כלשהי בקשר עם התכנים באתר, ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו כפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר, וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא תעמוד לצד השני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 
סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנובע מתקנון זה או בקשר אתו יוכרע בבתי המשפט המוסמכים.

 

מדיניות פרטיות

אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. מדיניות הפרטיות של אתר זה מפרטת את הדרכים שבהן אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את המידע האישי שלך.

אנו אוספים מידע אישי ממך כאשר אתה מבצע פעולות באתר, כגון: מילוי טופס, הזמנת מוצר או שירות, התקשרות איתנו.

המידע האישי שאנו אוספים כולל: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת פיזית, פרטי תשלום, מידע על הרכישות שלך, מידע על הקשר שלך איתנו.

ייתכן ונעשה שימוש ב"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל יותר.

הפרטים יישמרו במאגרי המידע של החברה, והחברה תנהל את מאגר המידע על פי נהלי אבטחת המידע המקובלים והנהוגים. 

אנו משתמשים במידע האישי שלך למטרות הבאות: לספק לך את המוצרים ו/או השירותים שאתה מבקש, לתקשר איתך בנושא העסקאות והפעילויות שלך באתר, לשפר את האתר שלנו בהתאם לצרכים שלך, לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות אם הסכמת לכך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים הבאים: ספקי שירותים המסייעים לנו לספק לך את המוצרים ו/או השירותים שאת/ה מבקש/ת, ספקי שירותים המסייעים לנו לנהל את העסק שלנו, ספקי שירותים המסייעים לנו לשפר את האתר שלנו, ספקי שירותים המסייעים לנו לשנות את האתר שלנו בהתאם לצרכים שלך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים במקרים בהם תבצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בחברה, או אם תעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

אנו נוקטים בצעדים סבירים על פי המקובל והנוהג בהפעלת אתרי אינטרנט, כולל שימוש באמצעי אבטחה והצפנה על פי נהלים קפדניים. עם זאת, איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למאגרי המידע של החברה וחשיפתם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

היה ואם יקרו מקרים שאינם בשליטתנו או שינבעו מכוח עליון, לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך אם המידע יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.

אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אם נשנה את מדיניות הפרטיות, נפרסם את השינויים באתר.

 

תקנון רכישות

האתר מציע, בין היתר, מוצרים לרכישה (להלן: "המוצרים").

הוראות תקנון זה מגדירות את תנאי ההתקשרות בין המשתמשים לבין האתר ברכישת מוצרים, ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טבלטים למיניהם וכיוצא באלה).

תיאור המוצרים

עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות באשר למראה המוצרים, והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיוצא בזה בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 

תהליך רכישה ותשלום

מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת לספקו, בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 

אספקת המוצרים

אספקת המוצר על ידי האתר תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי בגין העסקה.

המוצר יסופק לכתובת שהוזנה בטופס המקוון בעת ביצוע ההזמנה.

האתר מתחייב לספק את הסחורה ליעד המבוקש בתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום, ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר.

במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן: כוח עליון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר, וכל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

 

ביטול עסקה

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני Chabad@chabadisrael.co.il.

ביטול העסקה על ידי הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר, ככל שהדבר סביר או אפשרי, באריזתו המקורית.

לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם.

הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם כן.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות

החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.


תרומות

בעת ביצוע הליך תרומה באתר, יידרש התורם למסור פרטי זיהוי. התורם אחראי לספק מידע אמיתי, עדכני, מדויק ומלא.

התרומות יתבצעו באמצעות כרטיס אשראי השייך לתורם או בכל אמצעי אחר אשר יוצג בעמוד התרומה.

בנוסף להוראות התקנון, יחולו על ביצוע הליך התרומה גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.

לאחר אישור העברת התרומה, האתר ינפיק עבור התורם קבלה בגין התרומה בכפוף להוראות החוק. קבלת המקור תישלח כמסמך דיגיטלי לכתובת הדואר האלקטרוני שציין התורם בטופס התרומה.

כספי התרומות יועברו לעמותת צעירי אגודת חב"ד – המרכז (ע"ר). לעמותה אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

העמותה רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למטרות העמותה. ככל שהתורם ייעד את תרומתו למטרה או לבית חב"ד ספציפיים, העמותה תפעל להעביר את הכספים לטובת אותה מטרה.

מאות בתי חב"ד ברחבי הארץ מקיימים פעילות קבועה של תורה, תפילה וחסד. בעת החירום הזו, שליחי חב"ד מתגברים עוד יותר את היקף הפעילות. בתרומה כספית שלכם, נוכל להגדיל ולהרחיב את הפעילות, וביחד לעשות הרבה יותר טוב.

כאן תוכלו להקדיש שיעור תורה, תפילה או פעילות חסד – לזכות חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים, לשלום החטופים, לעילוי נשמת הנופלים ולניצחון עם ישראל.

התרומה מוכרת לצרכי מס (סעיף 46)

דילוג לתוכן